Nieuwsbrief 2020

Tja, de corona-maanden met sluiting e.d. hebben we gehad, nu zomervakantie…..
Er is veel gebeurd en er gebeurd nog steeds veel achter de schermen.
Via NOC/NSF en RABO-bank krijgen we verenigingsondersteuning waar we super blij mee zijn. Daarover later meer in het seizoen meer.
 Er gaan wat bezettingen veranderen, in de groepen maar ook bij de diverse medewerkers. Daarom hebben we nu een aantal vrijwilligersvacatures.
Onze vrijwilligers krijgen geen vaste vrijwilligersbijdrage maar hebben wél korting op de consumpties van koffie/thee en warme chocolademelk, evenals vrij toegang bij de voorstellingen in ons eigen gebouw en korting bij voorstellingen van JTL op andere locaties. Ook vergeten we onze vrijwilligers niet met de kerst!
Wij zijn op zoek naar barmedewerkers en wel voor verschillende dagen;
Woensdagavond van 19.45 uur tot  22.00 uur is momenteel wél urgent voor seizoen 2020-2021 !
In overleg ook de maandagmiddag vanaf 15.30 en de woensdag vanaf 16.30 uur.
Alle andere avonden en verhuurweekenden in overleg.

Wij zoeken ook hulp bij de kostuums, het wassen en strijken en op de juiste plaats weghangen of wegleggen van de kostuums is een soms meer dan drukke taak. Extra helpende handen zijn van harte welkom.

Wij zoeken dringend hulp voor het onderhoud van ons schoolplein en de struiken rondom binnen de hekken en de plantenborders in de tuin achter. Door de vele werkzaamheden voor de voorstellingen komen wij hieraan zelf niet voldoende toe. Dit hoeft niet op vaste dagen en kan in overleg.

Bij dans jongeren en jong-volwassenen en eventueel op te starten volwassenendans zoeken we enthousiaste vrijwilligers om alles te leiden en/ of in te vallen voor de overige vrijwilligers ivm hun schoolstages.