Nieuws oktober 2022

Vanwege de gestegen kosten van o.a. koffie en toebehoren
automaat en horeca inkopen, hebben wij helaas ook onze prijzen
moeten verhogen aan de verenigingsbar.
Wij houden ons hart vast voor de energiekosten maar hebben
gelukkig pas in maart 2023 de eindafrekening.
Jaarlijks kregen wij ook energiebelasting terug, maar door
“drukte”bij de belastingdienst wachten wij nog steeds op het geld
van 2021!

Wij zoeken dringend hulp voor het onderhoud van ons schoolplein en de struiken rondom binnen de hekken en de plantenborders in de tuin achter. Door de vele werkzaamheden voor de voorstellingen komen wij hieraan zelf niet voldoende toe. Dit hoeft niet op vaste dagen en kan in overleg.