ONZE HUISREGELS

GEDRAGSREGELS, als verenigingslid heb je ook te maken met regels!
We blijven ze maar even benoemen welke er voor onze leden gelden.
Aangevuld nu met de Corona-maatregelen binnen ons pand.

 • * Heb respect voor elkaar en naar elkaar
 • * Mobiele telefoons blijven in de les ongebruikt! Als er iets dringends is, kan er altijd naar JTL gebeld worden omdat er tijdens de lessen ALTIJD een barmedewerker is!!, tel. 416475
  Corona regels;
  * Boven de 12 jaar dient er een 1,5 mtr afstand gehouden te worden van elkaar.
  * Bij binnenkomst, na toiletbezoek en na wisseling van lokaal, altijd handen wassen! Gebruik papieren handdoeken!
 • * Bij hoesten, niezen, benauwdheid……blijf thuis maar laat het weten dat je niet komt.
  * Bij zieken thuis met corona-klachten, blijf thuis !
  * Hoesten/niezen doen we in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  Overige regels;
 • * Bij meningsverschillen tussen leidinggevenden en ouders en spelers of dansers kan er altijd een gesprek worden aangevraagd met het Bestuur of een Bestuurslid. Meningsverschillen die betrekking hebben op JTL behoren bij JTL besproken te worden. Hiervoor kan altijd een gesprek aangevraagd worden, maar dan bij voorkeur eerst schriftelijk aangeven wát besproken moet worden. Het Bestuur zal dan besluiten of er met het hele Bestuur overleg plaats moet vinden of dat het ook met 1 bestuurslid kan worden besproken.
  Leidinggevenden hebben ook recht op hun privéleven zonder JTL en zullen dan ook verwijzen naar JTL als zij privé worden aangesproken op JTL-zaken.
 • * De laatste 6 repetities voor een voorstelling kan/mag alléén verzuimd worden indien hiervoor een geldige reden is opgegeven ( als ziekte e.d. dit is ook conform ons huishoudelijk reglement) Schoolfeestjes zijn wel  belangrijk natuurlijk maar helaas ..niet in de laatste 6 repetities of in overleg met de leidinggevende dat je eerder weg mag.
 • * Kauwgom mag niet tijdens de lessen en voorstellingen, als je het wel in je mond hebt bij aankomst, dan NIET onder stoelen en tafels plakken of op de grond gooien s.v.p.!!!!!!! De schoonmaak is ook een vrijwilligerstaak!
 • * Betreden van kleedkamers door overigen buiten de les om pas na toestemming van daar aanwezigen
 • * Schelden, vloeken en pesten wordt niet geaccepteerd.
  * Bij pesterijen ALTIJD de leidinggevende inlichten. Er volgt dan gesprek met de “pester” en “Gepeste”. Bij aanhoudend pesten volgt gesprek met betrokken ouders van de pester. In het uiterste * geval kan schorsing van lidmaatschap volgen.
 • * Hoeden, petten en hoofddoekjes zijn binnen niet toegestaan zonder hiervoor een geldige reden te hebben opgegeven.
 • * Tijdens repetities( voor spelers onder de 18)  en voorstellingen en optredens is het nuttigen van  alcoholische dranken streng verboden v

Er wordt ook geen alcohol verstrekt zolang er nog jeugdgroepen repetities hebben.

 • JTL is een voorstellingsgerichte vereniging, wij wijzen erop dat te vaak verzuimen ertoe kan leiden dat de rol aan iemand anders wordt gegeven. Immers, toneel is een teamsport, evenals dans en een team dient op elkaar ingespeeld te zijn wat alleen kan als de repetities worden bijgewoond.
 • Bij ziekte o.i.d. dient er te worden afgemeld bij JTL, telefoon 416475, er staat altijd het antwoordapparaat aan als er niemand aanwezig is om telefoon aan te nemen.

Overtredingen leveren in eerste instantie een waarschuwing op (met uitzondering van alcoholmisbruik en blowen) bij een tweede overtreding volgt schorsing. Bij alcohol- en drugsgebruik wordt direct tot schorsing overgegaan, dan wel opzegging lidmaatschap (wel dient de contributie te worden voldaan tot en met de maand van opzegging). Na schorsing kan bij de ledenvergadering om herziening worden verzocht. ( zie statuten voor de gehele wijze van schorsen etc.)

Leden die een les niet kunnen volgen, dienen zich af te melden bij de administratie van JTL met de reden van afwezigheid.
Opzeggen van het lidmaatschap kan natuurlijk, maar wij hanteren een maand opzegtermijn ( zie statuten)
JTL  kan niet voorkomen dat anderen filmpjes en/of foto’s in de sociale media plaatsen maar zal zelf daar alle zorgvuldigheid bij betrachten indien bekend is bij ons dat plaatsing niet gewenst is.

Uiteraard kan de uitgebreide documentatie opgevraagd  bij onze Administratie, statuten zijn ook te vinden in de vitrinekast bij de ingang van ons gebouw.