HOME10 en 11 maart   
NL DOET bij JTL
Aanmelden graag via www. NLDOET. website 
of via onze medewerkers of via email
info@jtl-theater.nl  Wat staat er deze maand in de agenda ???

  6 maart        start filmmontagecursus bij JTL
  8 maart        Jongeren van Challenge-up komen klussen bij JTL
  9 maart        Vergadering leidinggevenden.en jongerenraad
19 maart        Cultuurcafé in de Kubus, met medewerking van JTL
21 maart        Oud papier
25 maart        Workshops Kunstbende in Kubus, vanaf 12 jaar
31 maart        Groene Sluisavond
Voor meer informatie over de verschillende lesgroepen die er zijn en de repetitietijden en contributie etc.,  verwijzen we u graag naar de overige pagina’s op onze website en naar onze facebook-pagina.

Wij zien u graag !!!
Het JTL-Team.