ONZE HUISREGELS

[tabs tab1=”Onze regels”]
[tab]

GEDRAGSREGELS,  helaas hebben wij als vereniging ook te maken met regels!, we blijven ze maar even herhalen!

De belangrijkste huisregels bij JTL zetten wij op papier:

 • Heb respect voor elkaar en naar elkaar
 • Mobiele telefoons blijven in de les ongebruikt! Als er iets dringends is, kan er altijd naar JTL gebeld worden omdat er tijdens de lessen ALTIJD een barmedewerker is!!, tel. 416475
 • Bij meningsverschillen tussen leidinggevenden en ouders en spelers of dansers kan er altijd een gesprek worden aangevraagd met het Bestuur of een Bestuurslid. Meningsverschillen die betrekking hebben op JTL behoren bij JTL besproken te worden. Leidinggevenden hebben ook recht op hun privéleven zonder JTL en zullen dan ook verwijzen naar JTL als zij privé worden aangesproken.
 • De laatste 6 repetities voor een voorstelling kan/mag alléén verzuimd worden indien hiervoor een geldige reden is als ziekte e.d.( conform ons huishoudelijk reglement) Schoolfeestjes zijn wel belangrijk natuurlijk maar helaas ..niet in de laatste 6 repetities of in overleg met de leidinggevende dat je eerder weg mag.
 • Kauwgom mag niet tijdens de lessen en voorstellingen, als je het wel in je mond hebt bij aankomst, dan NIET onder stoelen en tafels plakken of op de grond gooien s.v.p.!!!!!!! De schoonmaak is ook een vrijwilligerstaak!
 • Betreden van kleedkamers pas na toestemming van daar aanwezigen
 • Schelden, vloeken en pesten wordt niet geaccepteerd.
  Bij pesterijen ALTIJD de leidinggevende inlichten. Er volgt dan gesprek met de “pester”en “Gepestte”. Bij aanhoudend pesten volgt gesprek met betrokken ouders van de pester. In het uiterste geval kan schorsing van lidmaatschap volgen.
 • Hoeden, petten en hoofddoekjes zijn binnen niet toegestaan zonder hiervoor een geldige reden te hebben opgegeven.
 • Tijdens repetities( voor spelers onder de 18)  en voorstellingen en optredens is het nuttigen van alcoholische dranken streng verboden v

Er wordt ook geen alcohol verstrekt zolang er nog jeugdgroepen repetities hebben.

 • JTL is een voorstellingsgerichte vereniging, wij wijzen erop dat te vaak verzuimen ertoe kan leiden dat de rol aan iemand anders wordt gegeven. Immers, toneel is een teamsport, evenals dans en een team dient op elkaar ingespeeld te zijn wat alleen kan als de repetities worden bijgewoond.
 • Bij ziekte o.i.d. dient er te worden afgemeld bij JTL, telefoon 416475, er staat altijd het antwoordapparaat aan als er niemand aanwezig is om telefoon aan te nemen.

Overtredingen leveren in eerste instantie een waarschuwing op (met uitzondering van alcoholmisbruik en blowen) bij een tweede overtreding volgt schorsing.

Bij alcohol- en drugsgebruik wordt direct tot schorsing overgegaan, dan wel opzegging lidmaatschap (wel dient de contributie te worden voldaan tot en met de maand van opzegging).

Flevolandse Theatervereniging JTL is een voorstellingsgerichte vereniging.

Dit houdt in dat leden meedoen aan de geplande voorstellingen en daarvoor de laatste 6 weken voor een voorstelling niet afwezig mogen zijn bij repetities,
tenzij hiervoor een gegronde reden wordt opgegeven.

Leden die een les niet kunnen volgen, dienen zich af te melden bij de administratie van JTL met de reden van afwezigheid.
JTL  kan niet voorkomen dat anderen filmpjes en/of foto’s in de sociale media plaatsen maar zal zelf daar alle zorgvuldigheid bij betrachten.

Uiteraard kun je de uitgebreide documentatie opvragen bij onze Administratie

[/tab]

[/tabs]